Zanimanja i smjerovi

Ekonomski tehničar finansijsko računovodstveni smjer

 

11.12.2023 10:09
Slika
 
Kroz zanimanje ekonomski tehničar finansijsko računovodstveni smjer učenici se osposobljavaju za obavljanje računovodstveno-financijskih i knjigovodstvenih poslova te poslova ekonomske propagande i analitičko sintetičkih djelatnosti te rada u centrima za automatsku obradu podataka.

Financijsko-računovodstveni tehničar prikuplja, evidentira i pohranjuje poslovne isprave u proizvodnim tvrtkama i tvrtkama s područja neproizvodnih uslužnih djelatnosti, kao što su: banke, osiguravajuća društva, turističke agencije i tvrtke, trgovačke te ugostiteljske tvrtke.
U okviru svoga zanimanja može napredovati u položajna zvanja:
▪ bilancist, viši bilancist
▪ samostalni računovođa
▪ viši financijski referent, samostalni financijski referent
▪ referent nabave/prodaje
▪ referent marketinških aktivnost
▪ referent uvoza i izvoza
▪ agent za posredovanje nekretninama
▪ porezni službenik.
0 0
© 2024 mssgracanica.skolatk.edu.ba. Napravljeno sa mojWeb 2.10.5 | LEFTOR