Zanimanja i smjerovi

Keramičar

 

11.12.2023 11:28
Slika
 
Keramičar obavlja završne radove na objektima (oblaže vanjske i unutrašnje zidove, stubove, podove i druge površine) koristeći različite vrste materijala (keramika, kamen, staklo, porculan, opeka, betonske, teraco i druge ploče). Ravna i priprema podlogu, reže pločice, priprema materijal za lijepljenje i nanosi na podlogu/pločice. Lijepi/polaže pločice na podlogu i popunjava (fugira) prostor između pločica masom za fugiranje.
Keramičari također mogu aranžirati i polagati pločice u obliku mozaika i izrađivati ukrasne zidove i podove. Poslovi keramičara mogu uključivati i mehaničko polaganje kamena (mermera, granita...), spravljanje teraco smjese i nanošenje na pripremljenu podlogu te završno brušenje i poliranje.
Keramičar čita projektnu i vodi radnu dokumentaciju, obavlja administrativne i komercijalne poslove iz područja svog rada. Komunicira s nadređenima, saradnicima i naručiocima posla/investitorima primjenjujući pravila poslovne komunikacije. Koordinira izvođenje poslova s drugim izvođačima radova komunicirajući na etički i profesionalan način u skladu s principima rodne, rasne, nacionalne, kulturološke, religijske i druge ravnopravnosti.
Primjenjuje i osigurava standarde kvaliteta u svom radu, provodi postupke i mjere očuvanja zdravlja, zaštitu radne i životne sredine kao i mjere protivpožarne zaštite
0 0
© 2024 mssgracanica.skolatk.edu.ba. Napravljeno sa mojWeb 2.10.5 | LEFTOR