Zanimanja i smjerovi

Mašinski tehničar operator na CNC mašinama

 

11.12.2023 09:53
Slika
 
Mašinski tehničar (za CNC mašine) radi u metaloprerađivačkoj, drvnoj, hemijskoj, brodogradnji, auto i avio industriji kao i u građevinarstvu u oblastima proizvodnje i/ili konstrukcije.
Mašinski tehničar (za CNC mašine) radi u tehničkoj pripremi, organizaciji proizvodnje, neposrednoj proizvodnji, jedinicama kontrole kvaliteta i komercijalnim poslovima (nabava, prodaja, magacinsko poslovanje).
Mašinski tehničar (za CNC mašine) radi na izradi tehničko tehnološke dokumentacije – skiciranju, izradi i razradi nacrta, izboru materijala, izradi materijalnih lista, određivanju vremenskih normi i izradi radnih naloga. Prilikom pripreme i vođenja proizvodnje daje upustva i nadzire proizvodnju i/ili učestvuje lično u obavljanju pojedinih radnih operacija. Programira i upravlja radom CNC mašina, koristeći računar i aplikativne programe.
U preduzećima mašinske obrade, u pogonima održavanja i proizvodnje mašinskih dijelova i uređaja rukuje klasičnim i numerički upravljanim alatnim mašinama i radi na izradi mašinskih dijelova.
Radi i na komercijalnim poslovima u izradi kalkulacija, komunicira sa strankama, upoznaje ih sa asortimanom, karakteristikama proizvoda, predlaže izbor i vrši prodaju proizvoda.
U oblasti administrativnih poslova radi na pisanju izvještaja, obrađivanju radnog naloga, praćenju zaliha, vođenju skladišne dokumentacije i arhiviranju dokumentacije. Isto tako radi na poslovima osiguranja kvaliteta, te provodi mjere zaštite na radu / protivpožarne zaštite i zaštite životne sredine.
0 0
© 2024 mssgracanica.skolatk.edu.ba. Napravljeno sa mojWeb 2.10.5 | LEFTOR