Zanimanja i smjerovi

Medicinska sestra tehničar

 

11.12.2023 10:40
Slika
 

Osnovni poslovi sestrinske skrbi uključuju organizaciju i provedbu rada s pacijentima i štićenicima, provođenje određenih dijagnostičkih i terapijskih postupaka, njegu pacijenata i štićenika, davanje uputa, vođenje dokumentacije i slično.

 

Poslovi i zadaće medicinske sestre ovise o radnom mjestu (glavna, odjelna ili timska medicinska sestra u bolnici, medicinska sestra u ambulanti, medicinska sestra u domu za skrb različitih kategorija korisnika i sl.) i području, odnosno o vrsti odjela na kojem radi (interna medicina, hirurgija, pedijatrija, psihijatrija itd.).

 

Medicinska sestra sudjeluje u sprečavanju širenja infekcija i provodi postupke za sprečavanje bolničkih infekcija. Nadzire higijenske uslove na odjeljenju te surađuje s higijensko-epidemiološkom službom i s drugim stručnim službama.

 

Vodi brigu o poslovnim, kadrovskim i materijalnim uslovima, organizira nabavku i upoteabu pomoćnih sredstava i materijala, nadzire trošenje lijekova, osposobljava pomoćno medicinsko osoblje, nadzire njihov rad i sl.

 

0 0
© 2024 mssgracanica.skolatk.edu.ba. Napravljeno sa mojWeb 2.10.5 | LEFTOR