Zanimanja i smjerovi

Tehničar za bezbjednost drumskog saobraćaja

 

14.12.2023 12:17
Slika
 
Tehničar drumskog saobraćaja prikuplja, analizira i prati podatke koji su bitni za obavljanje usluga u drumskom saobraćaju putnika i tereta te organizuje ekonomično i sigurno iskorištavanje vozila. Njegovi su poslovi raznoliki, a ovise o mjestu rada. Tehničar drumskog saobraćaja sudjeluje u izradbi kalkulacija cijena putničkog i teretnog prijevoza. Sudjeluje i u izradbi redova vožnje u putničkom drumskom saobraćaju. On vodi dokumentaciju koja je potrebna pri obavljanju otpremničko-špediterskih obaveza. Obavlja i administrativne poslove osiguravanja putnika i tereta.
Tehničari drumskog saobraćaja zaposleni na autobusnim kolodvorima i drumskim teretnim terminalima vode brigu o organizaciji dovoza i odvoza putnika i tereta. Organizuju rad službi koje rješavaju probleme kašnjenja prijevoza te zagubljenog ili nestalog tereta. U poduzećima koja se bave uslugama prijevoza putnika ili tereta u gradskom, prigradskom, međugradskom i međunarodnom saobraćaju vode brigu o ekonomičnosti uporabe i ispravnosti voznog parka. Posao se odnosi na tehničke preglede, registraciju vozila, osiguravanje vozila i putnika, nabavu rezervnih dijelova, goriva, maziva te nadzor osoblja za održavanje vozila. U slučaju saobraćajne nesreće vozila iz njihova prometnog parka, surađuju s prometnom policijom i osiguravajućim društvima da bi se obavio očevid te utvrdila nastala šteta. Tehničari drumskog saobraćaja vode i skladišno poslovanje u skladištima drumskih teretnih terminala. Manji broj organizuje i unajmljuje osobna i teretna vozila (tzv. rent-a-car).
Tehničari drumskog saobraćaja rade i u prometnoj policiji na poslovima statističke evidencije, analize i praćenja podataka vezanih uz odvijanje saobraćaja: gustoća i oscilacije saobraćaja, saobraćajni zastoji, saobraćajne nezgode, vrste saobraćajnih prekršaja i ostalih događaja koji su bitni za sigurno i redovito odvijanje saobraćaja.
Tehničari drumskog saobraćaja koriste se u radu kompjutorima s prilagođenim programima, saobraćajnim kartama koje prikazuju različite situacije u saobraćaju, saobraćajnim kartama te različitim dokumentima i uputama za njihovu primjenu. Da bi ostvarili brzu komunikaciju sa saradnicima, često se služe telefonom, mobitelom, radiovezom i automobilom.
0 0
© 2024 mssgracanica.skolatk.edu.ba. Napravljeno sa mojWeb 2.10.5 | LEFTOR