ZANIMANJA I SMJEROVI

Slika
Naša škola obrazuje učenike u preko 20 različitih stručnih zvanja i zanimanja.
Opširnije o pojedinim stručnim zvanjima i zanimanjima možetet pogledati u nastavku stranice.

Stručna zvanja - četvorogodišnje školovanje


Slika

Arhitektonski tehničar

Arhitektonski tehničar / arhitektonska tehničarka je osoba koja, samostalno i/ili timski u svojstvu suradnika ovlaštenog arhitekta - urbanista, obavlja poslove prostornog uređenja, u svojstvu suradnika ovlaštenog arhitekta obavlja poslove projektiranja i stručnog nadzora građenja, obavlja poslove suradn...
Slika

Tehničar za bezbjednost drumskog saobraćaja

Tehničar drumskog saobraćaja prikuplja, analizira i prati podatke koji su bitni za obavljanje usluga u drumskom saobraćaju putnika i tereta te organizuje ekonomično i sigurno iskorištavanje vozila. Njegovi su poslovi raznoliki, a ovise o mjestu rada. Tehničar drumskog saobraćaja sudjeluje u izradbi kalkul...
Slika

Građevinski tehničar

Poslovi građevinskih tehničara razlikuju se prema vrsti završenog obrazovnog programa. Tako građevinski tehničari za visokogradnju sudjeluju u planiranju, pripremi, projektiranju i izgradnji različitih stambenih ili poslovnih objekata, dok građevinski tehničari za niskogradnju sudjeluju u procesima planira...
Slika

Farmaceutski tehničar

Posao farmaceutskog tehničara razlikuje se ovisno o tome radi li u ljekarni, laboratoriju ili farmaceutskoj proizvodnji.   Farmaceutski tehničar koji radi u ljekarni bavi se pripravljanjem različitih farmaceutskih pripravaka. Priprema lijekova odnosi se na dozirano miješanje različitih sastojaka u oblik...
Slika

Tehničar elektroenergetike

Tehničari elektroenergetike vrše projektiranje postrojenja, mreža i instalacija, transformatora, električnih mašina i opreme, pronalaze i otklanjaju kvarove, vrše montažu, podešavanje i održavanje postrojenja, mreža i instalacija, transformatora, električnih mašina i opreme, vrši mjerenja, kontrolu i testiranje...
Slika

Mašinski tehničar za kompjutersko projektovanje

Zajedno sa inžinjerima mašinstva, konstruišu sklopove mašina, mašinskih postrojenja, mašinske opreme, razrađuju tehnološke  postupke za proizvodnju mašinskih proizvoda i kontroliraju proizvodnju mašinskih proizvoda, skiciraju i proračunavaju različite elemente mašina (npr. elemente za spajanje i rastavljanje,...
Slika

Zubni tehničar

Zubotehničar samostalno izrađuje fiksne i mobilne protetske konstrukcije u stomatologiji: zubne krunice, mostove, potpune ili djelomične zubne proteze, umjetne zube i ostale vrste zubnih protetičkih pomagala. Izrađuje i ortodontska pomagala koja su namijenjena ispravljanju nepravilnosti zubi i čelj...
Slika

Medicinska sestra tehničar

Osnovni poslovi sestrinske skrbi uključuju organizaciju i provedbu rada s pacijentima i štićenicima, provođenje određenih dijagnostičkih i terapijskih postupaka, njegu pacijenata i štićenika, davanje uputa, vođenje dokumentacije i slično.   Poslovi i zadaće medicinske sestre ovise o radnom mjestu (glavna, od...
Slika

Poslovno pravni tehničar

Osposobljen za poslove u općim i stručnim službama organa uprave i lokalne samouprave.Zna osnovne norme u poslovnoj korespondenciji, poduzetništvu, menadžmentu, knjigovodstvu, financijama i poslovnom pravu.Posjeduje znanja dva strana jezika na razini razmjene informacija iz ured...
Slika

Ekonomski tehničar finansijsko računovodstveni smjer

Kroz zanimanje ekonomski tehničar finansijsko računovodstveni smjer učenici se osposobljavaju za obavljanje računovodstveno-financijskih i knjigovodstvenih poslova te poslova ekonomske propagande i analitičko sintetičkih djelatnosti te rada u centrima za automatsku obradu podat...
Slika

Mašinski tehničar operator na CNC mašinama

Mašinski tehničar (za CNC mašine) radi u metaloprerađivačkoj, drvnoj, hemijskoj, brodogradnji, auto i avio industriji kao i u građevinarstvu u oblastima proizvodnje i/ili konstrukcije.Mašinski tehničar (za CNC mašine) radi u tehničkoj pripremi, organizaciji proizvodnje, neposrednoj proizvodnji, jedinicam...

Zanimanja - trogodišnje školovanje


Slika

Automehaničar

Glavni poslovi automehaničara su održavanje, popravci pojedinih sklopova i motora s unutarnjim izgaranjem i sustavom prijenosa snage, te generalni remonti vozila.   Pri redovitom održavanju vozila, automehaničar se rukovodi uputama proizvođača. Zamjenjuje, odnosno dopunjava odgovarajuće tekućine, kontroli...
Slika

Krojač

Krojač se bavi izradom svih vrsta muških, ženskih i dječjih odjevnih predmeta. Njegov posao sastoji se od izrade kroja prema zadanim mjerama i modelu, odabira materijala, rezanja materijala prema šabloni, sortiranja i pripremanja skrojenih dijelova, sastavljanja skrojenih dijelova u konačni proiz...
Slika

Trgovac

Trgovac prodaje robu te savjetuje kupce o kupovini iste. Pruža informacije o proizvodu koji prodaje te upoznaje kupce s prednostima i nedostacima proizvoda. Također prikuplja informacije o željama i potrebama kupaca te s njima upoznaje trgovačkog poslovođu, kako bi nabavljali robu sukladno potr...
Slika

Frizer

Frizer njeguje i uređuje kosu klijenata kroz sljedeće postupke: pranje, šišanje, bojanje, kovrčanje i oblikovanje. Prije početka tretmana, frizer se s klijentom dogovara o željenoj frizuri. Prvi korak je pranje kose i vlasišta, šamponiranjem i masažom. Zatim slijedi ispiranje i njega kose zaštitnim regenerati...
Slika

Keramičar

Keramičar obavlja završne radove na objektima (oblaže vanjske i unutrašnje zidove, stubove, podove i druge površine) koristeći različite vrste materijala (keramika, kamen, staklo, porculan, opeka, betonske, teraco i druge ploče). Ravna i priprema podlogu, reže pločice, priprema materijal za lijepljen...
Slika

Kuhar

Kuhar radi u ugostiteljskim objektima i kuhinjama različitih institucija, ustanova, tvornica itd.Osnovni posao kuhara je pripremanje svih vrsta hladnih i toplih jela. To podrazumijeva izbor ipripremu namirnica, skladištenje i čuvanje namirnica, određivanje tehnologije pripremanja hrane,samu pri...
Slika

Elektroinstalater

Elektroinstalater radi na poslovima postavljanja i popravaka električnih instalacija, montaži i demontaži električne rasvjete, ispitivanju i otklanjanju neispravnosti instalacija i rasvjete. Također, radi na obilježavanju instalacija, postavljanju cijevi i vodova, ugradnji razvodnih ormara, prikl...
Slika

Elektromehaničar

Područje rada elektromehaničara prvenstveno uključuje popravak električnih aparata za kućanstvo (hladnjaka, zamrzivača, strojeva za pranje posuđa i rublja, sušilica, miksera, glačala i dr.). Osluškivanjem rada aparata i različitom opremom i alatima (instrumenti za mjerenje otpora, napona i jakosti struje i s...
Slika

Vozač motornih vozila

Vozači prevoze raznovrsnu robu na unaprijed određene destinacije. Uslovi u vožnji su različiti: gust i usporen saobraćaj, vremenske nepogode, klizava i opasna cesta, loše održavana cesta, itd. Vozači su prisiljeni prilagođavati vožnju promjenjivim uslovima, stoga samostalno odlučuju o brzini vožnje, pr...
Slika

Zavarivač

Zavarivač može posao obavljati u radionici i izvan nje na terenu. O tome koja će se tehnika primjenjivati, djelimično ovisi i o uslovima primjene, jer je npr. TIG tehnika osjetljivija na loše vremenske uslove od najosnovnijeg i najstarijeg oblika – plinskog zavarivanja. Aparatura za svaki pojedini postup...
0 0
© 2024 mssgracanica.skolatk.edu.ba. Napravljeno sa mojWeb 2.10.5 | LEFTOR